23.04.2010

Železnice na območju bivše Jugoslavije skupaj za konkurenčnejši tovorni promet

Opatija, 23. april 2010 – Direktorji za tovorni promet Slovenskih železnic, Hrvaških železnic, Železnic Federacije Bosne in Hercegovine, Železnic Republike Srbske in Železnic Srbije so danes v Opatiji podpisali dogovor o skupnem sodelovanju in nastopu na transportnem trgu. Železniški operaterji so se zavezali k izboljšanju kakovosti in konkurenčnosti tovornega prometa.

Podpis je sledil predlogu, ki sta ga Goran Brankovič, generalni direktor Slovenskih železnic in Robert Vuga, direktor za tovorni promet, srbskim sogovornikom predstavila na novembrskem srečanju v Beogradu. »10. panevropski koridor je osrednja transporta os, ki povezuje industrijske centre na evropskem severu z državami zahodnega Balkana in Turčijo. Njegova mednarodna konkurenčnost in s tem rast železniškega tovornega prometa pa ni odvisna le od njegovega geografskega poteka, ampak predvsem od sposobnosti železniških prevoznikov v regiji, izkoristiti tržne priložnosti, ki jih ponuja« je pojasnil Brankovič.

Do današnjega podpisa sporazuma se je zvrstila vrsta srečanj strokovnih sodelavcev, ki so uskladili vsebino sporazuma in načrt nadaljnjih aktivnosti. Med slednje sodijo predvsem optimizacija in poenostavitev proizvodnih aktivnosti ter interoperabilnost lokomotiv, s katerimi bo mogoče doseči skrajšanje voznih časov, povečanje kapacitet in izboljšanje zanesljivosti železniških prevozov.

Železniški operaterji bodo poleg tega vzpostavili nove vlakovne povezave v kontejnerskem in klasičnem prometu. Najprej bo vzpostavljena nova vlakovna povezava med Francijo in Bolgarijo, nato pa redna kontejnerska vlaka med Ljubljano in pristaniščem Reka ter Ljubljano in Skopjem.

Vuga ni skrival zadovoljstva ob podpisu sporazuma: »Slovenske železnice lahko v mednarodnem poslovanju rastejo le s pomočjo partnerjev in odpiranjem novih trgov. Današnji sporazum je dokaz, da je dobro sodelovanje na območju bivše Jugoslavije možno in nujno, ne glede na razlike v pogojih poslovanja. Naši kupci imajo namreč, ne glede na to od kod prihajajo, enake zahteve – dobro storitev, kakovostno izvedbo in cenovno konkurenčnost. K doseganju teh ciljev smo se zavezali vsi najpomembnejši prevozniki na tem območju.«

Današnji podpisniki so se dogovorili tudi o skupnih marketinških aktivnostih in promociji 10. panevropskega koridorja. Tako se nameravajo železniški prevozniki skupaj predstaviti že na naslednjem sejmu Transport in logistika v Münchnu. Končni cilj vzpostavljenega sodelovanja je oblikovanje poslovnega združenja železniških prevoznikov na 10. panevropskem koridorju, dogovor o poslovnem sodelovanju pa je po besedah Vuge odprt tudi za druge železniške operaterje na območju bivše Jugoslavije.