16.03.2010

Zasedal nadzorni svet Slovenskih železnic

Nadzorni svet Slovenskih železnic se je danes sestal na svoji 9 seji. Med drugim je obravnaval poročilo komisije za gospodarjenje s sredstvi in komisije za poslovno nepotrebna sredstva, se seznanil z informacijo o poslovanju v letu 2009 ter obravnaval drugi osnutek Poslovnega načrta Slovenskih železnic za leto 2010.

Komisija za gospodarjenje s sredstvi je poudarila temeljito delo strokovnih služb na področju nepremičnin. Tako je bilo pripravljenih in sprejetih 27 priporočil za boljše gospodarjenje in povečanje prihodkov iz naslova trženja.

Nadzorni svet je prejel ugotovitve posebne revizije, ki jo je izvedlo podjetje KPMG, dopolnjeno poročilo pa bo obravnaval na svoji naslednji seji.

Poslovodstvo je nadzornemu svetu predstavilo drugi osnutek Poslovnega načrta za leto 2010, v katerem predvideva izboljšanje rezultata iz poslovne dejavnosti. Ob tem je bilo ugotovljeno, da so vzpostavljeni in načrtovani realni ter izvedljivi sanacijski ukrepi na področju poslovne in finančne sanacije ter kadrovskega prestrukturiranja.

Nadzorni svet je podrobno analiziral stroške kadrovskega prestrukturiranja in je mnenja, da je predlagana optimalna rešitev. Pri tem pa je opozoril na potrebno podporo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

Ukrepi finančne sanacije temeljijo na že uresničenem dogovoru o nadomestilih za opravljanje obvezne gospodarske javne službe v obdobju 2003-2009, na predvidenem prevzemu obveznosti iz naslova poroštvenih dolgoročnih posojil Slovenskih železnic in povrnitvi razvojnih sredstev prometne dejavnosti, ki so se v preteklih letih prelivala v infrastrukturo.

Nadzorni svet ocenjuje, da so SŽ na dobri poti in da so bili v pripravo in izvajanje sanacijskih ukrepov vloženi precejšnji napori lastnika, delavcev in poslovodstva.

Nadzorni svet bo na naslednji seji, ki bo potekala predvidoma v prvem tednu aprila, posebno pozornost namenil tudi vprašanju financiranja odprave inšpekcijskih odločb, ki se nanašajo na stanje javne železniške infrastrukture, ter obravnaval dopolnjeni predlog Poslovnega načrta s programom operacionalizacije vseh ukrepov, ki bodo podlaga za redno spremljanje izvedbe sanacijskih elementov.