06.04.2016

Zaposleni Slovenskih železnic bomo skupaj s poslovnimi partnerji sadili drevesa v Prestranku

Slovenijo je februarja 2014 prizadela huda vremenska ujma, ki je uničila ogromne površine gozda in razdejala železniško infrastrukturo na primorski progi.  Na Slovenskih železnicah smo se odločili, da skupaj s poslovnimi partnerji SŽ-Tovornega prometa in Zavodom za gozdove Slovenije pripravimo akcijo pogozdovanja gozdnih površin, ki jih je uničil žled.

Na Slovenskih železnicah se zavedamo, da je vloga železnice pri zmanjševanju vplivov transporta v okolju izjemno pomembna. Železniški promet je temelj trajnostnega razvoja in bistveno bolj okolju prijazen od cestnega in letalskega prometa. Z vsako tono blaga, ki se namesto po cesti prepelje po železnici, se emisije ogljikovega dioksida znižajo za približno 8,1 kilograma na 100 kilometrov, pri enakem obsegu prometa pa vlak v zrak izpusti kar za 30-krat manj strupenih snovi kot cestna tovorna vozila. 

Pogozdovalii bomo v soboto, 9. aprila, ob 10. uri v Prestranku, kjer bomo skupaj posadili sadike in tako pomagali, da bo del uničenega gozda spet ozelenel.