11.01.2010

Začasno čakanje na delo doma

Eden od ukrepov za izboljšanje poslovanja SŽ je tudi ukrep začasnega čakanja na delo doma. Seznam zaposlenih v podjetju Slovenske železnice d.o.o., ki so vključeni v ukrep začasnega čakanja na delo doma za obdobje do junija 2010, v skladu z Zakonom o delnem povračilu nadomestila plače (UL RS št. 42/09), so sestavljali direktorji posameznih področij v sodelovanju z vodji posameznih organizacijskih enot glede na trenutni obseg dela in glede na ukrepe racionalizacije in optimizacije poslovanja. Navedbe, ki so se pojavile v nekaterih medijih, da bi ta seznam sestavljal ali nanj vplival kdorkoli drug, ne držijo in jih odločno zanikamo!

Zaposleni, ki so sedaj vključeni v ukrep začasnega čakanja na delo, bodo prejemali 85 % nadomestilo plače in ohranili vse pravice in obveznosti iz delovnega razmerja. Ukrep začasnega čakanja delo je sestavni del vladnega paketa za ohranjanje čim večjega št. delovnih mest. Odločitev o napotitvi delavcev na čakanje vsekakor ni bila lahka, zato smo se sestave seznama lotili z vso resnostjo in odgovornostjo. Glede na trenutno resno stanje SŽ in na neugodne razmere na trgu so ti ukrepi nujno potrebni v kolikor želimo zagotoviti obstoj in poslovno stabilnost podjetja. Na Slovenskih železnicah dejansko obstaja prezaposlenost; Zato bo potrebno rešiti vprašanje presežnih delavcev, ki pa ga bomo v največji meri skušali izvajati z upokojitvami, prezaposlitvami, z dogovori za prenehanje pogodb o zaposlitvi, v skrajnem primeru pa se poslužili tudi običajnega postopka odpuščanja. V največji meri bomo tako to problematiko reševali s programom upokojevanja. Število zaposlenih, ki jih lahko vključimo v program upokojevanja za prihodnja tri leta znaša okoli 1.360.Trenutno je težko napovedati koliko znaša prezaposlenost. Končno število se bo pokazalo skozi delo na optimizaciji in racionalizaciji poslovanja, ob procesu zmanjšanja števila organizacijskih enot in nivojev vodenja. Gre za proces, ki bo zagotovo trajal skozi celotno leto 2010 in verjetno tudi v letu 2011.