30.08.2005

Za varno pot z vlakom v šolo

Slovenske železnice bodo tudi letos ob začetku šolskega leta posebno pozornost namenile vsem dijakom in dijakinjam, ki se z vlakom prvič podajajo na šolanje. Tudi letos bo potekala akcija Varna pot v šolo, ki jo Slovenske železnice pripravljajo skupaj s policijo.

V prvi polovici septembra bodo na Slovenskih železnicah namenili še posebno pozornost varnosti in redu na vlakih. Železniški delavci bodo pomagali predvsem novincem na postajah in vlakih, v skladu s pravilnikom o notranjem redu na železnici pa bodo ukrepali tudi pri morebitnih krstih« ali preganjanjih novincev.

V prvih dveh tednih pouka bo povečano število železničarjev na najbolj obremenjenih »dijaških« vlakih, pa tudi na železniških postajah mest, kamor dijaki in dijakinje potujejo.

Slovenske železnice pa so v zadnjih mesecih s policijskimi upravami po vsej Sloveniji organizirale sestanke in jim posredovale sezname najbolj obremenjenih vlakov ter železniških postaj. Za red na njih bodo tako v prvih dveh tednih septembra dodatno skrbeli tudi policisti.