11.01.2008

Vodstvo Slovenskih železnic se je sestalo z župani ljubljanskih primestnih občin

Vodstvo Slovenskih železnic se je v tem tednu sestalo z župani in predstavniki ljubljanskih primestnih občin v zvezi z reševanjem problematike javnega potniškega prometa zaradi povečanja prometnih tokov med Ljubljano in primestnimi kraji. Sestanka, ki je potekal na pobudo Slovenskih železnic, so se udeležili predstavniki občin Borovnica, Brezovica, Domžale, Grosuplje, Ivančna Gorica, Kamnik, Kranj, Litija, Ljubljana, Logatec, Medvode, Mengeš, Moravče, Škofja Loka, Škofljica, Šmartno pri Litiji in Trzin ter predstavnik Ministrstva za promet.

V Ljubljano se dnevno pripelje 120 tisoč potnikov, približno polovica z osebnimi avtomobili. Več kot 20 tisoč potnikov vsak dan vstopi oziroma izstopi na železniški postaji v Ljubljani. Prevladujejo potniki iz Posavja, z Gorenjske in s Štajerske, za četrtino se je povečalo število potnikov z Gorenjske in za desetino proti Dolenjski. Kar 60 % potnikov se pripelje v Ljubljano med 6. in 9. uro, polovica potnikov se odpelje iz Ljubljane med 14. in 17. uro. V jutranjih in popoldanskih konicah Slovenske železnice prepeljejo za tretjino več potnikov kot pred petimi leti, v istem obdobju se je tudi povečal delež železnic v javnem potniškem prevozu z 10 na 30 odstotkov.

Slovenske železnice bodo zato spremenile prometno organizacijo in nabavile nova prevozna sredstva. Do leta 2011 bodo nabavile 14 elektromotornih in 6 dizelmotornih garnitur, do leta 2013 tudi 30 sodobnih potniških vagonov. Pripravile bodo nove ponudbe za starejše, pospeševale prodajo abonentskih vozovnic, predvsem polletnih in letnih, in uvedle mestno vozovnico, ki bo veljala en dan za neomejeno število voženj v posameznem regijskem prometnem vozlišču. Potniki iz primestja bodo lahko z vozovnico za npr. Ljubljano, brez doplačila potovali v vozlišču.

Slovenske železnice so decembra ponovno postale upravljavec javne železniške infrastrukture z možnostjo dajanja pobud v zvezi z železniško infrastrukturo. Predlagale so izgradnjo novih postajališč. Postajališča bi bila opremljena s peroni dolžine 120-150 metrov, nadstreškom, klopmi, koši za smeti, tablo za vozni red, podhodom (na dvotirni progi), parkiriščem ob peronu (tudi za kolesa) in urejenim dostopom za invalide. Predlog predvideva izgradnjo novih postajališč, treh na kamniški progi, dveh na progi Ljubljana–Logatec, treh na progi Ljubljana–Grosuplje, petih na progi Ljubljana–Litija in treh na progi Ljubljana–Kranj. Slovenske železnice pripravljajo tudi projekt revitalizacije postaj, ki predvideva prenovo postaj, izgradnjo novih objektov za potrebe potnikov, parkirne hiše ter objekte za druge namene.

Župani in predstavniki občin so pozdravili pobudo Slovenskih železnic za skupni sestanek in izgradnjo novih postajališč. Občine so opozorile na nevzdržno povečanje cestnega prometa in težave, ki iz tega izvirajo, zavzele so se za povečanje javnega potniškega prometa, posodobitev železniške infrastrukture in projekt enotne vozovnice. Občine so izrazile veliko pripravljenost za sodelovanje ter uskladitev prostorskih aktov, ureditev dostopa do postajališč in izvedbo ustrezne prometne ureditve. Občine, ki nimajo neposredne povezave z železniško progo so se za potrebe občanov, po vzoru občine Šmartno ob Litiji, zanimale za uvedbo avtobusnega prevoza do železniške postaje.

Slovenske železnice želijo biti hrbtenica javnega potniškega prevoza. Vlado Republike Slovenije bodo seznanile s skupnimi predlogi za izboljšanje in pospeševanje prometnih tokov med Ljubljano in primestnimi občinami.

Služba za organizacijsko komuniciranje