12.03.2008

V Ljubljani o učinkovitejši rabi energije na železnicah

Železnice kot do okolja najprijaznejši prevoznik s svojimi prizadevanji pomembno prispevajo k izpolnjevanju ciljev evropske politike. Vsaka prihranjena kilovatna ura – zaradi tehnološko izpopolnjenih vozil in boljše organizacije prevoza – ter optimalna raba energije na objektih in napravah v železniškem prometu pomenita manjše emisije toplogrednih plinov in manjšo obremenitev za okolje. Obenem pa je zmanjševanje porabe energije na količino prepeljanega tovora ali na prepeljano število potnikov pomembno tudi za večjo konkurenčnost na transportnem trgu.

Na Slovenskih železnicah povprečna poraba električne energije na tono tovora na sto kilometrov znaša približno 5,2 kilovatne ure, kar nas uvršča med uspešnejše v evropskem merilu. Lani so Slovenske železnice specifično porabo energije glede na leto 2007 znižale za 6 odstotkov. Z upoštevanjem emisije toplogrednih plinov pri proizvodnji električne energije v Sloveniji to pomeni, da so se emisije toplogrednih plinov zmanjšale za več kakor šest tisoč ton.

Slovenske železnice so se zmanjševanja porabe električne energije lotile na več načinov. V vsa električna vlečna vozila – lokomotive in potniške garniture – se vgrajujejo števci, ki omogočajo natančno merjenje porabljene električne energije. Poleg tega v okviru rednega šolanja strojevodij poteka tudi njihovo izobraževanje o varčni vožnji. Pomemben delež prispevajo tudi nove večsistemske lokomotive vrste 541, ki med zaviranjem energijo vračajo nazaj v železniško omrežje.

Cilj Slovenskih železnic je do leta 2010 doseči 10 odstotno zmanjšanje specifične porabe električne energije.

V torek, 11. marca, se je na sedežu Slovenskih železnic začel tridnevni sestanek skupine TRAINER, katere člani so nekatera železniška in druga evropska podjetja. Program TRAINER ima za cilj povečati energetsko učinkovitost v železniškem transportu, zmanjšati specifično porabo energije in ugodno vplivati na okolje. Program sofinancira Evropska komisija. Z izsledki analiz v okviru programa TRAINER seznanjamo železniška podjetja, ki tako lahko zmanjšujejo emisije CO2.

Udeleženci srečanja so si ogledali tudi delovanje računalniškega programa Virtual Trainer, ki ga bodo članice projekta kmalu lahko začele uporabljati za vadbo svojih strojevodij v varčni vožnji. Poleg tega so si ogledali dve lokomotivi Slovenskih železnic z vgrajenimi števci porabe električne energije. Jutri se bo srečanje nadaljevalo s praktičnim prikazom varčne vožnje z vožnjo vlaka ICS med Ljubljano in Mariborom.