30.01.2016

Ustanovni sestanek iniciative SEESARI za razvoj železnic na področju JV Evrope v Beogradu

Konec januarja je v Beogradu na sedežu Srbskih železnic potekal zagonski sestanek iniciative SEESARI, ki so ga organizirali Slovenske železnice Prometni institut Ljubljana, Srbske Železnice ter Mednarodna železniška zveza (UIC). 

SEESARI – South East Europe Strategic Alliance for Railway Innovation predstavlja iniciativo za spodbujanje raziskav in inovacij na področju železnic Jugovzhodne Evrope. Na sestanku je sodelovalo okoli 70 partnerjev iz 14 držav s področja železnic in transporta, in sicer železniški prevozniki, raziskovalne organizacije, univerze, predstavniki ministrstev, transportna združenja, zasebna podjetja (potencialni investitorji) in drugi. 

Cilji iniciative 

Glavni cilj novoustanovljenega partnerstva je povezovanje zainteresiranih deležnikov s področja železnic ter prepoznavanje inovativnih rešitev in projektov, ki bodo prispevali k podpori in razvoju železnic v Jugovzhodni Evropi ter tudi k širšemu evropskemu železniškemu sistemu. Zaradi vse bolj pomembne vloge transporta in mobilnosti ima Jugovzhodna Evropa močan gospodarski potencial in predstavlja strateško gospodarsko vozlišče med Evropo in Azijo oz. Turčijo in Bližnjim vzhodom.

Zgodovina inciative

Iniciativo je oktobra leta 2014 na železniški konferenci za Jugovzhodno Evropo v Beogradu prvič predstavil dr. Petra Verlič, direktor Prometnega instituta Ljubljana Slovenskih železnic. Zaradi velikega interesa prisotnih so se v letu 2015 nadaljevale pripravljalne aktivnosti in sestanki (sestanek v Ljubljani aprila 2015, sestanek v Beogradu julija 2015, predstavitve na mednarodnih konferencah).

V iniciativo SEESARI so vključeni železniški prevozniki, upravljavci infrastrukture, raziskovalne organizacije, tehnološka podjetja, finančne institucije idr. Delovali bodo v tesnem sodelovanju, z namenom iskanja, razvoja in implementacije naprednih in inovativnih rešitev za prihodnost evropskega železniškega sistema in spodbujanja gospodarske rasti na področju JV Evrope. Delovni program iniciative SEESARI bo v skladu z evropskimi usmeritvami in bo sledil ciljem Bele knjige EU o transportu (2011), programu Obzorje 2020, programu SHIFT2RAIL ter Železniški tehnični strategiji.

Iniciativo podpira tudi Mednarodna železniška zveza (UIC), ki je skupaj s Prometnim institutom Ljubljana ter Srbskimi železnicami soorganizirala zagonski sestanek. Dogodek je otvorila ministrica za infrastrukturo, gradbeništvo in promet ter podpredsednica vlade Republike Srbije dr. Zorana Mihajlović. Na ustanovnem sestanku je bila predstavljena strategija iniciative, akcijski načrt (prioritetna področja dela) ter podpisana deklaracija o ustanovitvi. Na sestanku je bil za predsednika iniciative soglasno izbran dr. Peter Verlič.

 

Odprtje konference: dr. Zorana Mihajlović, ministrica za infrastrukturo, gradbeništvo in promet ter podpredsednica vlade Republike Srbije

 

Predstavitev iniciative: dr. Peter Velič, direktor Prometnega instituta Slovenskih železnic

 

Po podpisu izjave o ustanovitvi iniciative SEESARI: Jean-Pierre Loubinoux, generalni direktor UIC, Miroslav Stojčić, generalni direktor Srbskih Železnic in dr. Peter Verlič, direktor Prometnega instituta Slovenskih železnic

 

Skupna fotografija udeležencev ustanovnega sestanka