20.07.2007

Ukrepi zaradi požarne ogroženosti

Na podlagi vladne Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju je za ugotavljanje stopenj požarne ogroženosti in obveščanje o razglasitvah velike in zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja pristojna Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Center RS za obveščanje, ki deluje v sestavi Uprave RS za zaščito in reševanje, Slovenske železnice ažurno obvešča o požarni ogroženosti in Slovenske železnice so dolžne v času razglašene velike in zelo velike požarne ogroženosti izvajati predpisane preventivne ukrepe.

Slovenske železnice so že same v ponedeljek, 16. julija, začele izvajati ukrepe, kakršni sicer veljajo ob razglasitvi velike požarne ogroženosti.

Od ponedeljka tako velja omejitev hitrosti potniških in tovornih vlakov na progah Divača-Hrpelje Kozina, Prešnica-cepišče-Rižana in Štanjel-Prvačina na 50 kilometrov na uro. Prepovedana pa je vožnja muzejskih parnih vlakov.

Hkrati je organizirano poostreno opazovanje in javljanje morebitnih požarov na progi Divača-Koper in odseku Prvačina-Štanjel. Prepovedano je tudi kurjenje ali sežiganje v naravnem okolju, uporaba odprtega ognja ter odlaganje predmetov ali snovi, ki bi lahko povzročile požar v naravi.

Slovenske železnice so od Centra RS za obveščanje danes, 20. julija, prejele obvestilo o razglasitvi velike požarne ogroženosti, ki velja od 21. julija naprej do preklica.

Poleg že omenjenih prostovoljnih ukrepov Slovenskih železnic bo od jutri tako potekalo še poostreno opazovanje in javljanje morebitnih požarov na progah Postojna-Pivka-Ilirska Bistrica, Divača–Sežana in Štanjel–Nova Gorica–Kanal.