16.07.2010

Trinajsta seja nadzornega sveta Slovenskih železnic

Nadzorni svet Slovenskih železnic se je danes, 16. julija, sestal na svoji 13. seji. Posebno pozornost je namenil poročilu poslovodstva o poslovanju od januarja do maja letos, poročilu o dejavnostih za zagotavljanje kapitalske ustreznosti in likvidnosti Slovenskih železnic ter se seznanil z odstopom dr. Andreja Godca kot člana nadzornega sveta.

Od januarja do maja letos so Slovenske železnice dosegle boljše rezultate kot v istem lanskem obdobju in hkrati presegle načrte. Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) je v tem obdobju znašal -3,57 milijona evrov, čisti poslovni izid pa -8 milijonov evrov. Doseženi poslovni izid iz poslovanja je od načrtovanega za obdobje od januarja do maja letos boljši za 5,4 milijona evrov. Ugodni rezultati so posledica izvajanja ukrepov družbe za izboljšanje poslovanje ter večjih prihodkov tovornega prometa in infrastrukture. Čisti poslovni izid pa je boljši od načrtovanega za 4,1 milijona evrov. Na poslovni izid so negativno vplivale tečajne razlike med evrom in švicarskim frankom. Brez upoštevanja tega vpliva v višini 1,8 milijona evrov je bila dosežena čista izguba v višini 6,2 milijona evrov, kar je za 5,75 milijona evrov boljše od načrta.

Dodana vrednost na zaposlenega je načrte presegla za 7,6 odstotka in od januarja do maja letos na letni ravni znaša 26.913 evrov.

V tovornem prometu je bilo v prvih petih mesecih leta prepeljanih 6,9 milijona ton blaga in opravljenih 1.430 milijonov netotonskih kilometrov. V primerjavi z lanskim letom je bilo prepeljanih za 17,9 odstotka več blaga, obseg opravljenega dela v netotonskih kilometrih pa je bil večji za 15,3 odstotka.

V potniškem prometu je bilo v prvih petih mesecih leta prepeljanih 6,9 milijona potnikov in opravljenih 340 milijonov potniških kilometrov. Število potniških kilometrov je od januarja do maja letos za 2 odstotka manjše od načrtov, število prepeljanih potnikov pa za 1,5 odstotka. V primerjavi z istim obdobjem lani je število opravljenih potniških kilometrov manjše za 1,4 odstotka, število prepeljanih potnikov pa je večje za 0,9 odstotka.

Po ugotovitvi nadzornega sveta bo za zagotovitev dolgoročnega pozitivnega poslovanja nujno treba izvesti vse predvidene ukrepe, zlasti ukrepe za finančno prestrukturiranje in ukrepe, ki so že dogovorjeni in za katere je pristojna država.

Nadzorni svet je zato sklenil, da bo o poročilu o zagotavljanju kapitalske ustreznosti in sprejetih sklepih obvestil usmerjevalni odbor za sanacijo Slovenskih železnic, Ministrstvo za promet, Ministrstvo za finance in predsednika vlade Boruta Pahorja.

Dr. Andrej Godec je na seji podal odstopno izjavo z mesta člana nadzornega sveta.

Izjava SŽ ob odstopu dr. Andreja Godca iz nadzornega sveta družbe