28.08.2012

SŽ objavile javni razpis za prodajo zemljišč ob Masarykovi cesti v Ljubljani

Slovenske železnice dejavno sodelujejo pri gradnji Potniškega centra Ljubljana, znanega tudi pod imenom Emonika. Zato so v zelo kratkem času po prejetju celotne dokumentacije izdale vsa potrebna soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja in s tem omogočile družbi Emonika, da sledi svojim zastavljenim terminskim načrtom.

Danes so Slovenske železnice objavile javni razpis za prodajo zemljišč ob Masarykovi cesti, ki bo po zazidalnem načrtu Mestne občine Ljubljana razširjena v Masarykov bulvar. Ta zemljišča družba Emonika potrebuje za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo komunalne infrastrukture za Mestno občino Ljubljana in potniški center Ljubljana.

Slovenske železnice bodo tudi v prihodnje dejaven partner projekta, v skladu s svojimi pristojnostmi in dolžnostmi po pogodbi o skupnem vlaganju med Trigranitom in SŽ.