20.06.2012

SŽ izdale soglasje za pridobitev gradbenega dovoljenja za Emoniko

Slovenske železnice so v torek, 19. junija, družbi Emonika izdale soglasje na dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo potniškega centra Ljubljana, ki je znan tudi pod imenom Emonika. Investitor bo tako na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor lahko naslovil vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja ter nadaljeval vse postopke, potrebne za začetek gradnje.

Slovenske železnice se veselijo čim hitrejše izgradnje javno-logističnega dela Emonike, ki bo za vse obiskovalce ljubljanske železniške postaje pomenil novo kakovost. Slovenske železnice bodo v skladu s svojimi pristojnostmi tudi v prihodnje dejavno sodelovale v projektu izgradnje Emonike.