06.01.2009

Svetovna gospodarska kriza in SŽ

Slovenske železnice ob svetovni gospodarski krizi, ki se napoveduje tudi v letu 2009, proučujejo vse možnosti kadrovskega prestrukturiranja, da bi se izognili morebitnemu odpuščanju, saj je slednje tudi strukturno neugodno za Slovenske železnice. Trenutno ne načrtujejo odpuščanja zaposlenih.