02.09.2009

Strokovno razpisna komisija nadzornega sveta družbe Slovenske železnice je opravila razgovore s kandidati za novega generalnega direktorja družbe Slovenske železnice, d. o. o.

Strokovno razpisna komisija nadzornega sveta družbe Slovenske železnice, d. o. o., je ugotovila, da se je na razpis za novega generalnega direktorja družbe Slovenske železnice, d. o. o., v razpisnem roku prijavilo 15 kandidatov. Komisija se je po pregledu njihovih vlog in predloženih vizij in strategij razvoja družbe Slovenske železnice, d. o. o., enotno odločila, da na osebni razgovor povabi 4 izbrane kandidate, ki so po njihovih ocenah pripravili najboljše programe.

Komisija si je po opravljenih pogovorih z izbranimi kandidati vzela čas za razmislek do ponedeljka, 7. 9. 2009, ko bo nadzornemu svetu predlagala najboljšega kandidata. Skupna ugotovitev vseh članov komisije je, da so vsi izbrani kandidati enakovredni, noben kandidat ne izstopa. Skupna ugotovitev vseh kandidatov v njihovih vizijah pa je, da se morajo na Slovenskih železnicah povečati prihodki, da je potrebno dvigniti ugled družbe v javnosti in da je potrebna racionalizacija dela. Vsi poudarjajo postopnost prestrukturiranja družbe s poudarkom na socialnih programih, predvsem pa z dvigom prihodkov ohraniti delovna mesta. Kandidati so izpostavili tudi nujnost strateške povezave Slovenskih železnic in veliko vlogo lastnika pri reševanju odprtih vprašanj. Nujno je potrebna preusmeritev prometa iz cest na železnico, razvijanje skritih potencialov, ki jih železnica ima, predvsem pa so izpostavili veliko prednost železnice na področju varovanja okolja, ki jih železnica ima v primerjavi z drugimi oblikami transporta.