07.09.2009

Štirideset let prevozov zabojnikov na Slovenskih železnicah in v Sloveniji

Pred štiridesetimi leti je železnica v Mariboru začela opravljati prevoze zabojnikov oziroma kontejnerjev in tako omogočila novo obdobje v transportu – razvoj kombiniranega transporta na tleh nekdanje Jugoslavije. Železnica v Sloveniji je bila med prvimi, ki so strankam ponudili v tistih časih inovativno transportno storitev oz. redne prevoze blaga v zabojnikih. Danes so Slovenske železnice še vedno pomemben dejavnik v kombiniranem transportu ter pri prevozih zabojnikov med Luko koper in njenim gospodarskim zaledjem.

Leto 1969 štejemo za aktiven začetek prevozov z zabojniki oz. kontejnerji pri nas. Pionirji »kontejnerizacije« so bile gospodarske organizacije, kot so Slovenija sadje, Gorenje in drugi ter železnica, špediterji, BTC Javna skladišča, Luka Koper itd. Sredi leta 1969 so tedanja podjetja ZŽTP Ljubljana, Slovenija sadje in Fersped začela s prevozi zabojnikov; naloženi so bili s sadjem za zahodnoevropsko tržišče. Zabojnike so nakladali v Hočah in Mariboru.

Po poročanju železniškega glasila Nova proga, 5. septembra 1969, v članku »Prvi prevozi s kontejnerji«, so se morali spopasti z marsikatero težavo, da so lahko obvladali vse zahteve tega transporta. Na teden so odpremljali tri do pet zabojnikov v Zahodno Evropo, šest zabojnikov pa po Jugoslaviji. Leto 1969 štejemo tudi za začetek delovanja prekladalne kontejnerske postaje Maribor Tezno. Promet z zabojniki se je v naslednjih letih postopoma povečeval.

Drugi pomembnejši mejniki »kontejnerizacije« v Sloveniji:
• 1970 – začasni kontejnerski terminal na železniški postaji Ljubljana,
• 1971 – prvi kontejnerski vlak iz Velenja, s hladilniki tovarne Gorenje v ZDA,
• 1975 – odprt začasni kontejnerski terminal v BTC Javna skladišča Ljubljana,
• 1979 – odprt sodobni pomorski kontejnerski terminal v Luki Koper,
• 1979 – začetek kontejnerskega prekladanja na železniški postaji Celje,
• 1983 – odprt sodobni kontejnerski terminal Slovenskih železnic v Ljubljani.

undefined
Prevoz prvih kontejnerjev z vagoni in cestnim transporterjem sredi leta 1969 v Mariboru. (Foto: Lajh, Nova proga, 5. september 1969)

Slovenske železnice prepeljejo danes okrog 20 odstotkov tovora oziroma 3,8 milijona ton na leto v kombiniranem prevozu, od tega dve tretjini z zabojniki in približno eno tretjino z drugimi storitvami kombiniranega transporta. Kontejnerski terminal Ljubljana pretovori danes 65.000 TEU (standardnih 20 čeveljskih kontejnerjev) na leto, Luka Koper pa pretovori v enem letu 350.000 TEU oz. 1,7 milijona ton tovora v zabojnikih ter posodablja kontejnerski terminal za sprejem večjih, t.i. postpanamax ladij. Slovenske železnice kontejnerski terminal v Ljubljani tudi stalno posodabljajo.

undefined
Kontejnerski terminal Ljubljana danes.

O razvoju prevozov zabojnikov v svetu in pri nas
Zabojniki za prevoz blaga so se začeli razvijati leta 1956. Za očeta transportnega zabojnika velja Američan Malcom P. McLean, čeprav so bili zabojniki znani tudi prej. Razvoj zabojnikov je dobil večji zagon v 60. letih. Tudi Slovenija in tedanja Jugoslavija oziroma gospodarstvo niso stali ob strani. Začetki prevoza z zabojniki na območju Slovenije segajo v šestdeseta leta prejšnjega stoletja. Takrat maloštevilne zabojnike so prevažali s tovornjaki in vagoni ter z ladjami preko Luke Koper.