18.10.2012

Stališče SŽ do skupščine Ferspeda in javne dražbe deleža v Kamnolomu Verd

Slovenske železnice, d.o.o. so skladno z Zakonom o prevzemih, po pridobitvi 187.772 delnic družbe Fersped d.d. na javni dražbi dne 12.10.2012 zastavnega upnika Hypo banke d.d., objavile prevzemno ponudbo za nakup preostanka delnic. Z nakupom smo povečali lastništvo števila delnic na 97,19 % vseh delnic družbe Fersped d.d..

Za 17.10.2012 sklicana skupščina družbe Fersped d.d., z dnevnim redom imenovanje enega nadzornika, je bila dne 15.10.2012 s strani direktorja družbe, zaradi bistvene spremembe lastništva v strukturi delničarjev, preklicana. Ne glede na preklic, se je skupščina po nam znanih podatkih opravila na sedežu družbe Mercata d.d. (zastavni dolžnik Hypo banke d.d., katerega delnice so bile na dražbi prodane) in sprejela sklepe, ki so v celoti nezakoniti.

Slovenske železnice d.o.o. bodo za zaščito svojih interesov sprejele vse potrebne ukrepe in nezakonitosti prijavile pristojnim organom.

S ciljem konsolidacije lastništev v odvisnih družbah, bo dne 23.10.2012 naše odvisno podjetje SŽ- Železniško gradbeno podjetje d.d., sodelovalo na javni dražbi podjetja SCT d.d. v stečaju, z namenom pridobitve 28,68 % lastniškega deleža v družbi Kamnolom Verd d.o.o.. V tej družbi ima SŽ- Železniško gradbeno podjetje d.d že 67,66% lastniški delež in je poleg tega lastnik zemljišča in objekta na območju kamnoloma Verd.

Namen lastniške konsolidacije je v boljšem obvladovanju odvisnih družb in doseganju strateških ciljev skupine Slovenske železnice.