24.05.2007

Spremenjena sestava vlaka ICS od 29. maja do 4. junija

Zaradi kontrolnega pregleda garniture vlaka InterCity Slovenija vozijo od 29. maja do 4. junija 2007 v sestavi Siemens Desiro (EMG 312) naslednji vlaki:

- dne 29.05.2007 vlaka 22 in 23
- dne 30.05.2007 vlaka 22 in 23
- dne 31.05.2007 vlaka 22 in 23
- dne 01.06.2007 vlaka 22 in 23
- dne 03.06.2007 vlaka 20 in 23
- dne 04.06.2007 vlaka 12 in 13

Za navedene vlake velja cena za vlak InterCity (IC). Rezervacija ni potrebna.

 Vozni red vlakov ICS Vozni red vlakov ICS