22.10.2007

Spremenjena sestava vlaka ICS 22 in ICS 23 v torek in sredo

Zaradi izpada garnitur vlaka InterCity Slovenija (EMG 310-001/002) vozita

  • ICS 22 ICS 22 (Ljubljana 16:45 - Maribor 18:33) in
  • ICS 23 ICS 23 (Maribor 19:50 - Ljubljana 21:38)
v torek, 23. oktobra, in v sredo, 24. oktobra, v sestavi Siemens Desiro (EMG 312).

Za navedena vlaka velja cena za vlak InterCity (IC). Rezervacija ni potrebna.

Vozni red vlakov ICS Vozni red vlakov ICS