05.03.2007

Spremenjena sestava ICS od 8. do 14. marca

Zaradi kontrolnega pregleda garniture vlaka InterCity Slovenija (EMG 310-001/002 in EMG 310-003/004) vozijo od 8. do 14. marca v sestavi Siemens Desiro (EMG 312) naslednji vlaki:
- dne 08.03.2007 vlaka 22 in 23
- dne 09.03.2007 vlaka 22 in 23
- dne 11.03.2007 vlaka 20 in 23
- dne 12.03.2007 vlaki 12, 13, 22 in 23
- dne 13.03.2007 vlaka 22 in 23
- dne 14.03.2007 vlaka 22 in 23

Vlak ICS 11 vozi 12.03.2007 v sestavi dveh garnitur EMG 310.

Za navedene vlake velja cena za vlak InterCity (IC). Rezervacija ni potrebna.

Vozni red vlakov ICS Vozni red vlakov ICS