14.05.2007

Spremenjena sestava ICS od 16. do 24. maja

Zaradi kontrolnega pregleda garniture vlaka InterCity Slovenija vozijo od 16. do 24. maja 2007 v sestavi Siemens Desiro (EMG 312) naslednji vlaki:

- dne 16.05.2007 vlaka 22 in 23
- dne 17.05.2007 vlaka 22 in 23
- dne 18.05.2007 vlaka 22 in 23
- dne 20.05.2007 vlaka 20 in 23
- dne 21.05.2007 vlaki 12, 13, 14, 17, 20 in 21
- dne 22.05.2007 vlaki 14, 17, 20, 21
- dne 23.05.2007 vlaka 22 in 23
- dne 24.05.2007 vlaka 12 in 13

Za navedene vlake velja cena za vlak InterCity (IC). Rezervacija ni potrebna.

Vozni red vlakov ICS Vozni red vlakov ICS