12.01.2007

Spremenjena sestava ICS od 12. do 19. januarja

Zaradi kontrolnega pregleda garniture vlaka InterCity Slovenija (EMG 310-001/002 in EMG 310-003/004) vozijo od 12. do 19. januarja v sestavi Siemens Desiro (EMG 312) naslednji vlaki:
- dne 12. in 13.01.2007 vlaki 12, 13, 20, 23
- dne 14.01.2007 vlaki 12, 13, 23, 1124
- dne 15.01.2007 vlaki 12, 13, 22, 23
- od 16.01. do 19.01.2007 vlaka 22 in 23

Za navedene vlake velja cena za vlak InterCity (IC). Rezervacija ni potrebna.

Vozni red vlakov ICS Vozni red vlakov ICS

Vlaka EC 50 in 51 (Casanova) na relaciji Ljubljana-Benetke-Ljubljana Ljubljana-Benetke-Ljubljana vozita od 12. do 14. januarja v sestavi klasične garniture.