19.04.2012

Slovenske železnice z ukrepi za boljše poslovanje

Generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes je v četrtek, 19. aprila, s predsedniki reprezentativnih sindikatov sistema Slovenske železnice podpisal prvi del dogovora o ukrepih za izboljšanje poslovno-finančnega stanja skupine SŽ in za omejitev učinkov gospodarske krize. Prvi del dogovora bo veljal za leti 2012 in 2013.

Dogovor določa, da bo zmanjševanje števila delavcev potekalo predvsem s pospešenim upokojevanjem vseh delavcev, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev, z vključevanjem delavcev v program reševanja presežnih delavcev in z drugimi socialno vzdržnimi oblikami. Trenutno neproduktivno zaposleni delavci bodo napoteni na čakanje na delo na domu. Hkrati na Slovenskih železnicah ni predvideno novo zaposlovanje, temveč prerazporeditve zaposlenih znotraj sistema. V letu in pol se bo število delavcev v sistemu SŽ predvidoma zmanjšalo za 1.052 oziroma 12 odstotkov.

Prvi del dogovora bo začel veljati, ko ga bodo potrdili za to pristojni organi sindikatov, podpisnikov tega dogovora. Pogajalski skupini poslovodstva in reprezentativnih sindikatov bosta intenzivno nadaljevali pogajanja o dodatnih ukrepih za izboljšanje poslovanja Slovenskih železnic.