01.12.2010

Slovenske železnice v prvih desetih mesecih bolje od načrtov

Slovenske železnice so v obdobju I-X/2010 dosegle poslovni izid iz poslovanja (EBIT) v višini -2,8 milijona evrov. Rezultat je od načrtovanega boljši za 14,8 milijona evrov, predvsem zaradi večjih transportnih prihodkov tovornega prometa in boljših poslovnih izidov v infrastrukturi in vodenju prometa.

Čisti poslovni izid je bil prav tako negativen v višini -5,55 milijona evrov. Načrtovan je bil negativni čisti poslovni izid v višini -25,7 milijona evrov. Na višino čiste izgube so vplivale negativne tečajne razlike v višini 3,8 milijona evrov, njihov negativni vpliv pa je predviden tudi do konca leta. Dodatno bodo na čisti poslovni izid do konca leta vplivali nekateri izredni poslovni dogodki. Med njimi je tudi vnovčenje poroštva za posojilo družbi AKS iz leta 2008 v višini 2 milijonov evrov.

Poslovni prihodki so bili od načrtovanih višji za 4,3 odstotka, predvsem zaradi večjih transportnih prihodkov v tovornem prometu. Poslovni odhodki so bili za slab odstotek manjši od načrtovanih.

Tudi oktobra je obseg dela v tovornem prometu naraščal. V obdobju I-X/2010 je bilo prepeljanega 14,2 milijona ton blaga, kar je za skoraj 12 odstotkov (1,5 milijona ton) več od načrtov ter za 18 odstotkov (2,1 milijona ton) več kot v istem lanskem obdobju. Število netotonskih kilometrov je bilo za 1,8 odstotka večje od načrtov in za dobrih 20 odstotkov večje kot lani.

Slovenske železnice so v obdobju I-X/2010 prepeljale 13,4 milijona potnikov, kar je na ravni lanskega leta in za 4,5 odstotka manj, kot je bilo načrtovano. Opravljeni potniški kilometri so bili glede na načrt manjši za 3 odstotke, v primerjavi z lani pa za 2,7 odstotka.

Še vedno narašča dodana vrednost na zaposlenega. Ta je na letni ravni oktobra znašala 31.666 evrov, kar pomeni 8-odstotno preseganje načrta in 15,5-odstotno dodane vrednosti istega lanskega obdobja. Nadaljevala se je tudi kadrovska sanacija. Na Slovenskih železnicah je na današnji dan 7.342 zaposlenih, kar je za 386 manj kot konec lanskega leta. Konec leta 2010 bo na SŽ predvidoma za okrog 11 odstotkov manj zaposlenih kot ob koncu leta 2009.