15.10.2008

Slovenske železnice urejajo postajališča na širšem ljubljanskem območju

Slovenske železnice si v skladu z usmeritvijo, postati nosilec javnega potniškega prometa, prizadevajo, da bi izboljšale potniške storitve na območju Ljubljane in primestnih občin, iz katerih se v prestolnico vozi največ potnikov. Zato so se odločile urediti obstoječa postajališča ter uvesti nova in tako potnikom ponuditi dodatne možnosti hitrega in udobnega prevoza z vlakom v središče Ljubljane.

Na postajališčih, na katerih na vlake vstopa največ potnikov, bodo Slovenske železnice namestile kioske, v katerih bo mogoče kupovati tudi vozovnice za vse proge Slovenskih železnic. Nov kiosk tako od 1. oktobra deluje na postajališču Ljubljana Stegne, od 15. oktobra pa tudi na postajališču Litostroj. Pripravljajo pa postavitev še dveh kioskov. Na postajališču Ljubljana Tivoli bo kiosk predvidoma začel obratovati novembra, na postajališču Ljubljana Vodmat pa decembra.

Naslednji korak bo namestitev nadstreškov, najprej na postajališčih v ljubljanski urbani regiji, postopno do leta 2013 pa na vseh postajališčih po Sloveniji. Trenutno poteka izdelava projektne naloge. Pilotna postavitev nadstreškov na postajališčih Ljubljana Tivoli, Litostroj, Ljubljana Stegne, Ljubljana Vodmat, Ljubljana Brinje, Ljubljana Ježica in Medno je predvidena v prvi polovici leta 2009. Z nadstreški bodo potniki zaščiteni pred vremenskimi vplivi, hkrati pa bodo urejeni peroni ter električni priključki za predvideno namestitev ozvočenja ter kartomatov v drugi fazi.

Tretji korak za izboljšanje potniških storitev v ljubljanski regiji pa bo postavitev novih postajališč kot prestopnih točk javnega potniškega prometa. Postajališča bodo opremljena z nadstreški, ozvočenjem in s primernim dostopom ter z urejenimi peroni. Projektirajo se idejne rešitve za nova postajališča Vnanje Gorice, Ljubljana Dolgi most, Lavrica, Ljubljana Rudnik, Preska, Škofja Loka (na obstoječi postaji bosta zgrajena nov peron in podhod) in Ljubljana Moste, ki so prednostna, ter Srednje Jarše in Zaprica (Bakovnik), ki bodo obravnavana v drugi fazi.