07.11.2012

Slovenske železnice ukrepajo zaradi nezakonitosti pri upravljanju Ferspeda

Slovenske železnice, d.o.o. so 16. 10. 2012, po pogodbi o prodaji delnic na podlagi javne dražbe z zastavnim upnikom Hypo Alpe-Adria bank, d.d. z dne 12. 10. 2012, pridobile lastništvo nad 187.772 delnicami družbe Fersped, d.d. Slovenske železnice, d.o.o. so tako postale lastnik 97,19 % vseh delnic družbe Fersped, d.d.

Kljub preklicu skupščine družbe Fersped, d.d zaradi bistvene spremembe lastništva v strukturi delničarjev je 17. 10. potekala nezakonita skupščina družbe, na kateri je bil s funkcije člana nadzornega sveta odpoklican Milan Jelenc, za člana nadzornega sveta pa sta bila imenovana Rajko Stanković in Marko Mencin. Slovenske železnice so zaradi navedenih nezakonitih sklepov vložile tožbo na ničnost sklepov skupščine.

V ponedeljek, 5. novembra, je okrožno sodišče v Ljubljani razveljavilo vse skupščinske sklepe, sprejete na nezakoniti skupščini Ferspeda. Na isti dan, 5. novembra, pa je nezakonito imenovani nadzorni svet, ki je bil imenovan na omenjeni skupščini, neveljavno razrešil Jožeta Visintina s funkcije direktorja družbe in za novega direktorja družbe imenoval Rolanda Krajnika.

Potem ko je sodišče razveljavilo sklepe nezakonite skupščine, se je v torek, 6. novembra, sestal nadzorni svet Ferspeda v zakoniti sestavi. Na seji je bil zaradi zaščite interesov družbe Rolando Krajnik odpoklican, za direktorja pa je bil ponovno imenovan Jože Visintin. Okrožno sodišče v Ljubljani je v sredo, 7. novembra, že sprejelo sklep o vpisu Jožeta Visintina in izbrisu Rolanda Krajnika kot direktorja Ferspeda. S tem je bilo spet vzpostavljeno zakonito stanje.

Družba Slovenske železnice, d.o.o. si bo kot lastnik družbe Fersped prizadevala za to, da bodo vse osebe, ki so ravnale nezakonito in v škodo družbi, za svoja ravnanja kazensko in odškodninsko odgovarjale. Obenem Slovenske železnice pozivajo vse, ki so poslovali z nezakonito imenovanim direktorjem, da se v izogib nadaljnjim sporom obrnejo na Fersped. Slovenske železnice bodo za zaščito svojih interesov uporabile vsa pravna sredstva.