18.02.2010

Slovenske železnice so pri odrejanju nadur upoštevale zakonodajo

Slovenske železnice so bile v obdobju julij-december 2009 vključene v ukrep delnega subvencioniranja polnega delovnega časa. Na koncu pogodbenega obdobja so Slovenske železnice za nekatere delavce, vključene v ta ukrep, ugotovile, da je njihova delovna obveznost presegla delovno obveznost, ki je bila predmet sofinanciranja po pogodbi. Presežena delovna obveznost je bila posledica neenakomerne razporeditve delovnega časa. O tem so Slovenske železnice tudi obvestile Zavod RS za zaposlovanje.

Na Slovenskih železnicah je bilo v obdobju julij-december 2009 opravljenih 7.261.612 delovnih ur, od tega je le 9.267 ur preseglo delovno obveznost, ki je bila predmet sofinanciranja po pogodbi. To pomeni 0,13 odstotka vseh delovnih ur.

Zaradi presežne delovne obveznosti nekaterih delavcev, vključenih v ukrep subvencioniranega delovnega časa, so Slovenske železnice že vrnile del subvencije.

V pogodbenem obdobju Slovenske železnice v skladu z Zakonom o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa delavcem niso odrejale in izplačevale nadurnega dela.