16.06.2009

Slovenske železnice – okoljsko ozaveščeno podjetje

Časopis Finance je 15. junija letos v prilogi objavil rezultate samoocenjevanja okoljske ozaveščenosti podjetij v Sloveniji (Samoocenjevanje zelenosti podjetij). Od 300 povabljenih podjetij se jih je odzvalo 43. Najvišjo oceno 4,91 (od možnih 5,00) sta prejela BTC in BSH Hišni aparati. Logistična podjetja, ki so sodelovala v anketi, so se takole izkazala: Aerodrom Ljubljana: 4,00, Luka Koper: 4,33 in Slovenske železnice: 4,45.

Vprašalnik za samooceno je poleg identifikacijskih in splošnih vprašanj obsegal 25 vsebinskih vprašanj o okoljskem delovanju in ozaveščenosti podjetij. Vprašanja so se nanašala na večletne težnje zmanjševanja izpustov CO2, zmanjševanje porabe energije, zbiranja in ločevanja odpadkov, sisteme ravnanja z okoljem, okoljsko politiko, usposabljanje zaposlenih, obveščanje javnosti, sodelovanje s kupci, vključenost v programe za varovanje okolja in podnebnih sprememb itd. Čeprav je mogoče na vprašanja odgovoriti subjektivno, smo se pri odgovorih posvetovali, in vprašanjem, na katera nismo imeli jasnega odgovora, dali nižjo oceno oziroma ga v celoti izpustili. S tem smo dosegli nižjo oceno, vendar je objektivnost večja. Če so tudi drugi delali podobno, je samoocenjevanje realno.

Rezultati samoocenjevanja so navedeni po abecednem redu, kar pomeni, da ne gre za rang lestvico, temveč pa za prikaz stanja. Kljub temu vsaka organizacija vidi, kje je glede na druge. Tako so Slovenske železnice z oceno 4,45 na 17. mestu, kar pomeni zgornjo polovico od 43 razvrščenih podjetij. Ocena 4,45 ustreza 89 odstotkom možne ocene. Najvišja ocena 4,91 pa ustreza 98 odstotkom možne ocene. Omenimo še, da je bila najnižja samoocena 2,16, kar ustreza 43 odstotkom možne ocene. V dejavnosti logistike smo med najboljšimi.

Iz rezultatov lahko razberemo, da še ne moremo zagotoviti petletnega trenda nenehnega izboljševanja na področju rabe virov, čeprav smo v zadnjih treh letih zmanjšali porabo električne energije za vleko. Pri tekočih gorivih in pri porabi energije za ogrevanje/hlajenje prostorov smo bili manj uspešni. Nimamo okoljsko certificiranih produktov, imamo pa certifikat za sistem ravnanja z okoljem. Okoljska naravnanost pa ne prispeva dovolj konkurenčni prednosti, ker prometna politika in druge okoliščine usmerjajo promet na okoljsko manj ustrezne sisteme.

Rezultat, ki smo ga dosegli, je realna ocena in nas uvršča v okoljsko ozaveščena podjetje. Imamo pa tudi potencial za nadaljnje izboljšave. Zaposlenim in vodstvu je to spodbuda in priznanje, uporabnikom pa signal, da smo prevoznik, ki poleg znanih dejstev o ekološki primernosti železniškega prometa veliko vlaga v skrb za okolje in ohranjaje narave. Ne gre nam zgolj za zunanjo podobo, pač pa za sistemsko in trajno prizadevanje in nenehno izboljševanje.