13.03.2013

Slovenske železnice izsledke revizij že predale tožilstvu

Na Slovenskih železnicah je potekalo in še poteka več rednih in izrednih forenzičnih revizij nekaterih poslov v preteklih letih. Izsledke notranjih in zunanjih revizij redno obravnavata tako poslovodstvo Slovenskih železnic, d.o.o. kot nadzorni svet podjetja.

Slovenske železnice so na tožilstvo že posredovale dokumentacijo glede notranje revizije naslednjih poslov:
- dokumentacijo v zvezi z ugotovitvami interne revizije glede poslovanja takratne Poslovne enote Infrastruktura leta 2010 in Poslovne enote potniški promet leta 2010 in 2011 na področju javnega naročanja
- dokumentacijo v zvezi z anonimno prijavo o domnevnih nepravilnostih v zvezi s transparentnostjo poslovanja SŽ-ŽGP, d.d. s podizvajalci
- dokumentacijo v zvezi s poslovanjem družbe A.K.S., d.o.o.
- dokumentacijo v zvezi z menjavo voznega voda na odseku Divača–Koper
- dokumentacijo v zvezi z nakupom storitev kadrovskega svetovanja in storitev uvedbe projektnega kontrolinga

Slovenske železnice so na tožilstvo posredovale tudi dokumentacijo glede izsledkov zunanje revizije naslednjih poslov, ki poteka na podlagi sklepa ustanovitelja:
- vmesno poročilo o delnem pravnem in ekonomskem pregledu odprodaje sestavnih delov starih vagonov in analizo transfernih cen poslov Skupine SŽ s posameznimi dobavitelji
- končno poročilo o pravnem in ekonomskem pregledu odprodaje sestavnih delov starih vagonov in analizo transfernih cen poslov Skupine SŽ s posameznimi dobavitelji
- vmesno poročilo o delnem pravnem in ekonomskem pregledu utemeljenosti in ekonomičnosti najema delovne sile in pregled nabave posameznega blaga

Poslovodstvo Slovenskih železnic si bo tudi v prihodnje prizadevalo za pregledno poslovanje in razjasnitev vseh škodljivih poslov iz preteklosti. Tako je v zaključni fazi forenzična revizija izvedenih finančnih inštrumentov, ki so Skupini Slovenske železnice povzročili veliko poslovno škodo. Kmalu bodo končane tudi druge forenzične revizije, ki potekajo v Skupini Slovenske železnice. Ocenjena potencialna škoda revidiranih poslov je zelo visoka.