26.01.2016

Slovenske železnice (SŽ) in Avstrijske zvezne železnice (ŐBB) načrtujejo okrepitev sodelovanja

Slovenske železnice (SŽ) in Avstrijske zvezne železnice (ÖBB) trenutno razpravljajo o možnostih za okrepljeno sodelovanje na področju železniškega tovornega prometa. V ta namen je bilo podpisano pismo o nameri. Cilj možnega sodelovanja je oblikovanje strateškega partnerstva med SŽ in ÖBB za železniški tovorni promet na geografskem območju Slovenije, Madžarske, Italije in jugovzhodne Evrope, katerega namen je izboljšati kakovost in izvedbo storitev za stranke ter partnerje iz različnih sektorjev. Ob tovrstnem sodelovanju bi se skrajšali vozni časi in obenem izboljšala izkoriščenost prometne infrastrukture, kot so železniško omrežje, pristanišča in terminali.

Podrobna analiza potencialov, vključno s skrbnim pregledom poslovanja, bo izvedena v prvi polovici leta 2016 v sodelovanju z ustreznimi partnerji, nacionalnimi organi in organi EU. Razširitev sodelovanja med družbama SŽ in ÖBB, ki lahko vključuje skupno uporabo sredstev, pa tudi oblikovanje skupnega podjetja, je načrtovana od leta 2017 dalje.