08.10.2008

Slovenske in italijanske železnice o možnostih za nove povezave v potniškem prometu med Slovenijo in Italijo

V ponedeljek, 6. oktobra, so se v Ljubljani sestali predstavniki potniškega prometa slovenskih in italijanskih železnic. Sestanek je bil organiziran na pobudo Slovenskih železnic, na njem pa so iskali rešitve, kako povečati število vlakov med Slovenijo in Italijo. Italijanski prevoznik Trenitalia je namreč 1. aprila letos enostransko ukinil vlak EuroCity Casanova, tako da med državama trenutno vozi samo nočni vlak EN Venezia, in sicer od Budimpešte do Benetk in nazaj.

Slovenske železnice so na sestanku predstavile tri predloge. Spet naj bi vozil vlak med Ljubljano in Benetkami, in sicer ob takih urah, da bi lahko z njim (s prestopanjem) potovali tudi potniki s Hrvaške, iz Srbije ter Bosne in Hercegovine. Uvedli naj bi vlak med Gorico in Novo Gorico. Z vstopom Slovenije v šengensko območje namreč ni več ovir za medsebojno železniško povezavo dveh sosednjih mest. S tem bi pospešili rast turističnih tokov na Goriškem ter ob bohinjski progi. Tretji predlog pa je bil, da naj bi traso enega ali dveh parov lokalnih vlakov, ki vozita med Ljubljano in Sežano, podaljšali do Opčin oziroma Trsta. Mednarodni vlaki v zadnjih letih namreč vozijo mimo Trsta, tako da s tem mestom iz Slovenije ni več železniške povezave, prav tako mesto ni povezano z drugimi državami – Hrvaško, Madžarsko, Srbijo …

Kolikšna je možnost, da bi vlaki vozili do Trsta in Gorice, bo Trenitalia odgovorila v enem mesecu. Glede povezave do Benetk pa so Slovenske železnice prevzele nalogo, da bodo ugotovile, koliko potnikov naj bi potovalo na tej relaciji in kolikšna naj bi bila sprejemljiva tržna cena vozovnice. Trenitalia bo proučila tehnične in finančne možnosti za ponovno vpeljavo vlaka. Glede na način oblikovanja mednarodnih voznih redov bi bila uvedba dodatnih povezav mogoča leta 2009.