26.03.2007

Skupna izjava pogajalskih skupin Slovenskih železnic in Sindikata železničarjev Slovenije

Glede na stavkovne zahteve in napovedano stavko, ki jo je za 30. marca 2007 napovedal Sindikat železničarjev Slovenije, ter glede opredelitev poslovodstva Holdinga Slovenske železnice do stavkovnih zahtev sta se danes na prvih pogajanjih sestali obe pogajalski skupini.

Pogajanja so potekala v konstruktivnem ozračju. Pogajalski skupini sta se dogovorili, da se pridobijo še dodatni podatki, ki bi podkrepili tako zahteve Sindikata železničarjev Slovenije kot tudi stališča poslovodstva Slovenskih železnic.

Pogajanja se bodo intenzivno nadaljevala še v tem tednu, saj obe strani ocenjujeta, da je nastali spor možno rešiti dogovorno.