19.11.2015

Skupina Slovenske železnice tudi letos dosega odlične poslovne rezultate

Uspešnost poslovanja Slovenskih železnic se povečuje že vse od leta 2012.

Skupina Slovenske železnice je letos od januarja do avgusta ustvarila 390 milijonov prihodkov, kar je 16,5 odstotka več kot lani. Čisti poslovni izid je znašal 21 milijonov evrov, kar je celo za 231 odstotkov več kot v istem lanskem obdobju. Poslovni izid pred obrestmi in davki (EBIT) pa je v omenjenem obdobju znašal 32,7 milijona evrov oziroma 180 odstotkov več kot lani. V istem obdobju je Skupini Slovenske železnice uspelo tudi znižati neto finančni dolg, in sicer za 138 milijonov evrov.

Zelo dobro kažejo tudi obeti za vnaprej, saj ocene poslovanja za obdobje od januarja do septembra kažejo rast EBIT, in sicer v višini 35,9 milijona evrov, napoved celotnega poslovnega izida pa znaša 25 milijonov evrov.