10.10.2007

Sestanek generalnih direktorjev železnic skupine G-4

Sprejet predlog Slovenskih železnic za uporabo enotnega tovornega lista CIM/SMGS na prevozni poti od Italije do Ukrajine in Rusije

V Ljubljani so se danes sestali generalni direktorji železnic, ki od leta 1992 sodelujejo v strokovni skupini G-4 pri Mednarodni železniški zvezi (UIC). Članice skupine G-4 so železnice Slovenije in sosednjih držav – Avstrije, Madžarske, Slovaške, Hrvaške, Bosne in Hercegovine. Skupina G-4 pripravlja dokumente v zvezi z razvojem železniške infrastrukture na območju navedenih držav in omogoča lažji razvoj čezmejnih železniških storitev. Sestanka sta se udeležila tudi generalni direktor Mednarodne železniške zveze Luc Aliadier in generalni sekretar Mednarodnega odbora za železniški promet (CIT) Thomas Leimgruber.

Državni sekretar na Ministrstvu za promet dr. Peter Verlič je generalne direktorje seznanil z nalogami in cilji bližnjega predsedovanja Republike Slovenije Evropski skupnosti. Poudaril je, da bo področje železnic posebej izpostavljeno, zlasti v zvezi z zakonodajnimi postopki, da bi dosegli interoperabilnost železnic v Skupnosti.

Generalni direktor Holdinga Slovenske železnice mag. Peter Puhan je izrazil zadovoljstvo, da so Slovenske železnice članice regionalne skupine G-4, saj meni, da se s tem lahko še povečajo možnosti plodnega sodelovanja s sosednjimi železnicami. Slovenske železnice ustvarijo skoraj 70 odstotkov prevoza blaga in 62 odstotkov mednarodnih prevozov potnikov prav na območju skupine G-4. Omenil je projekt interoperabilnosti v tovornem prometu in možnosti za znižanje stroškov pri odpremi mednarodnih pošiljk po železnici ter poudaril pomen interoperabilnosti železniške infrastrukture, pri čemer sledimo evropskim razvojnim načrtom in ciljem naših sosednjih železnic. Meni, da je infrastruktura pomemben pogoj za kakovost in konkurenčnost storitev tovornega in potniškega prometa. Priložnosti pa vidi v sodelovanju med železnicami prostora Donava–Jadran, pri oblikovanju skupnih čezmejnih projektov, s katerimi bi se potegovali za sredstva EU.

Slovenske železnic so predlagale začetek uresničevanja projekta za preizkus uporabe enotnega tovornega lista CIM/SMGS za prevoze blaga iz Italije v Rusijo ter uvedbo skupnih vlakov. Cilji so uresničitev interoperabilnosti in povečanje konkurenčnosti železniških prevozov na petem koridorju. Z uspešno uresničitvijo projekta bi se prevozni čas lahko skrajšal za 8 do 10 ur. Predlog Slovenskih železnic so navzoči podprli.