22.11.2019

Sestanek generalnih direktorjev skupine G4

Slovenske železnice so 19. in 20. novembra 2019 v Ljubljani gostile sestanek generalnih direktorjev skupine G4.
Skupina G4 je regionalno interesno združenje Mednarodne železniške zveze (UIC) in Skupnosti evropskih železniških prevoznikov in upravljavcev infrastrukture (CER). Združenje vključuje železniška prevozna podjetja in upravljavce infrastrukture iz bližnjega geografsko zaokroženega območja. Je platforma za izmenjavo izkušenj, usklajevanje interesov članic in njihovo uveljavljanje v okviru drugih interesnih združenj z namenom učinkovitega izboljšanja železniškega sistema v regiji.

Poleg Slovenskih železnic in družbe ZSSK, ki predseduje skupini G4, so se letošnjega sestanka udeležile tudi družbe GYSEV/Raaberbahn, MÁV, MÁV-Start, RCH, ÖBB, RCA, ZSSK Cargo, ŽSR, HŽ Cargo, HŽ Infrastruktura, HŽ Putnički prijevoz, Srbija Kargo in Infrastruktura železnice Srbije ter predstavniki zveze UIC in skupnosti CER.
Sestanek je odprl generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes, ki je poudaril pomembnost skupine za regijo ter govoril o prihodnjih izzivih železniškega sektorja. V prvem delu sestanka so bile povzete glavne evropske politične teme z železniškega sektorja v Evropski uniji, dejavnosti zveze UIC povezane z železniškimi podjetji skupine G4 ter aktualno dogajanje in projekti v okviru pobude SEESARI.

Podrobneje so bile predstavljene investicije in načrti za posodobitev železniške infrastrukture na slovenskem omrežju. Udeleženci sestanka so govorili tudi o zmanjšanju hrupa v železniškem prometu, ter načrtovanih tišjih progah glede na evropsko zakonodajo.
Pri potniškem prometu so bili predstavljeni novi vozni park Slovenskih železnic, storitve integriranega javnega potniškega prometa ter digitalizacija storitev v potniškem prometu.
Udeleženci sestanka skupine G4 so pri železniškem tovornem prometu opozorili na tehnične in organizacijske težave ter izzive prevoznikov na mejnih prehodnih, ter govorili tudi o pripravah in načrtih prevoznikov pri uresničevanju določil uredbe Evropske komisije ki med drugim določa ravni hrupa tovornih vagonov in opredeljuje tišje proge.
Prihodnje leto bo sestanek generalnih direktorjev skupine G4 gostila Hrvaška.