13.10.2009

Seja nadzornega sveta Slovenskih železnic

Na današnji seji Nadzornega sveta Slovenskih železnic (SŽ) so nadzorniki obravnavali zahteve predstavnikov socialnih partnerjev ter podatke o poslovanju SŽ v obdobju od januarja do septembra letos. Ob tem je dr. Andrej Godec, predsednik nadzornega sveta, dejal, da »smo se nadzorniki seznanili s stališčem sindikatov in smo v zvezi s tem poslovodstvu naročili, da situacijo skrbno pregleda in v najkrajšem času sprejme ustrezne ukrepe v zvezi z imenovanjem direktorja področja za nepremičnine«. Nadzorniki so poslovodstvu naročili tudi, da do naslednjega nadzornega sveta pripravi rebalans plana poslovanja SŽ.

Generalni direktor SŽ Goran Brankovič je povedal, da prvo srečanje nadzornikov po prevzemu mandata ocenjuje kot zanimivo in zelo uspešno. Pri predstavitvi podatkov o tekočem poslovanju za obdobje januar – september 2009 pa je poudaril, da »stanje še vedno ni dobro, je pa vzpodbudno to, da se je poslovanje v mesecu septembru v primerjavi s preteklimi meseci izboljšalo, kar bi lahko kazalo na morebitno zaustavitev negativnih trendov poslovanja. V ta namen bomo nadzornikom do naslednjega nadzornega sveta ob rebalansu plana poslovanja pripravili tudi podrobno analizo poslovanja za tovorni promet in nabor ukrepov za izboljšanje finančnega položaja družbe.«