28.10.2011

Sanacija in reorganizacija sistema Slovenskih železnic poteka po načrtih

Projekt sanacije in reorganizacije sistema Slovenskih železnic, ki ga v sodelovanju s Slovenskimi železnicami pripravlja podjetje A. T. Kearney, poteka po potrjenem načrtu in v skladu z določenimi prednostnimi nalogami.

Projekt je razdeljen na štiri glavna področja: postavitev strateških smernic, vzpostavitev nove organizacije, poslovni preobrat, poslovni procesi in IT podpora. Za delo na teh področjih skrbijo delovne skupine, ki jih sestavljajo predstavniki Slovenskih železnic in A. T. Kearney.

Prvi, konceptualni del projekta, je že končan. Pripravljena je bila strategija do leta 2020 za tovorni promet, potniški promet, infrastrukturo in druga odvisna podjetja. Določeni so bili ciljna organiziranost SŽ, ciljni procesi in ukrepi za optimiranje poslovanja.

Pripravljen je bil tudi načrt izvedbe vseh ukrepov za optimiranje poslovanja. Ta bo podlaga za izvedbene postopke, ki jih bo sprožilo novo poslovodstvo Slovenskih železnic.

Prav tako že potekajo tudi strateški projekti, ki jim bo novo poslovodstvo dalo vso podporo, zato da bodo lahko čim prej prinesli načrtovane učinke – primerno dobičkonosnost za lastnika in zadosten investicijski potencial za lasten razvoj.

Strateški cilj SŽ na področju tovornega prometa je osredotočanje na doseganje dobičkonosnosti, ponujanje prvovrstnih storitev v sodelovanju z Luko Koper in prevzemanje vodilne povezovalne vloge železnic na Balkanu ter izboljšanje učinkovitosti železniškega transporta.

V potniškem prometu strategija predvideva povečanje števila potnikov ter prihodkov na potnika in utrditev položaja hrbtenice javnega potniškega prometa. To pomeni osredotočanje na najbolj izkoriščene proge, izboljšanje učinkovitosti potniškega prometa ter razvoj različnih novih storitev na vlakih in na železniških postajah.

Na področju infrastrukture si bodo SŽ prizadevale za ohranitev položaja glavnega izvajalca vzdrževanja javne železniške infrastrukture, povečanje produktivnosti ter izboljšanje kakovosti storitev z izboljšano stroškovno učinkovitostjo in prilagodljivostjo.

V drugih odvisnih podjetjih strategija določa zagotavljanje kakovostnih storitev Slovenskim železnicam po najkonkurenčnejših cenah. Njihova prednostna usmeritev je zagotovitev dopolnilnih storitev Slovenskim železnicam.