20.06.2013

Rebalans poslovnega načrta Slovenskih železnic za letos predvideva skoraj 6 milijonov evrov dobička

Danes so se na 26. seji zbrali člani nadzornega sveta Slovenskih železnic. Nadzorni svet je dal soglasje k rebalansu poslovnega načrta skupine Slovenske železnice in družb v skupini za leto 2013. Obravnaval je tudi revidirano letno poročilo skupine Slovenske železnice za 2012 in se seznanil s poslovnimi rezultati v prvih štirih mesecih leta.

Slovenske železnice so lani kljub zelo težkim gospodarskim razmeram občutno izboljšale svoje poslovanje. Skupina SŽ je leta 2012 dosegla pozitivni EBIT v višini 8,52 mio. evrov (leta 2011: 2,19 mio. evrov), pozitivni EBITDA v višini 48,59 mio. evrov (leta 2011: 42,4 mio. evrov) in 3,48 mio. evrov čistega dobička (leta 2011: 15,35 mio. evrov čiste izgube).

Za letos je predvideno nadaljnje izboljšanje poslovnih rezultatov. Potrjeni rebalans poslovnega načrta za Skupino SŽ predvideva pozitivni EBIT v višini 16,72 mio. evrov, pozitivni EBITDA v višini 56,92 mio. evrov in čisti dobiček v višini 5,95 mio. evrov. Poslovni prihodi bodo dosegli 501 milijon evrov, kar je za 51 milijonov evrov več kot lani.

Slovenske železnice so lani prepeljale 16,2 milijona ton blaga in 15,5 milijona potnikov. Za letos je predvideno, da se bo količina blaga povečala za dober odstotek – na 16,3 milijona ton. Število potnikov bo predvidoma doseglo 16 milijonov, kar je za 3,4 odstotka več kot lani.

V prvih štirih mesecih leta je skupina Slovenske železnice dosegla pozitiven rezultat iz poslovanja v višini 562.000 evrov.

Letos se na Slovenskih železnicah nadaljuje poslovna, kadrovska in finančna sanacija. Njen del je tudi kadrovsko prestrukturiranje z zmanjševanjem števila zaposlenih, ki je povezana s centralizacijo in racionalizacijo vseh splošnih podpornih procesov. Zmanjševanje števila zaposlenih bo potekalo predvsem s pospešenim upokojevanjem vseh tistih delavcev, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev, z vključevanjem delavcev v program reševanja presežnih delavcev in z drugimi socialno vzdržnimi oblikami reševanja prezaposlenosti. Letos se bo tako število zaposlenih v skupini SŽ predvidoma zmanjšalo za okrog 300.

Nadzorni svet je tudi podal soglasje k imenovanju Tomaža Martina Jamnika na funkcijo glavnega direktorja družbe Fersped. G. Jamnik bo svojo funkcijo nastopil 15. julija, njegov mandat pa je pet let.