06.06.2012

Računsko sodišče popravljalna ukrepa Slovenskih železnic ocenjuje kot zadovoljiva

Slovenske železnice so danes prejele porevizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije glede poslovanja z nepremičninami, izdano 5. junija.

Računsko sodišče odzivno poročilo Slovenskih železnic, ki ga je podpisal generalni direktor Dušan Mes, ocenjuje kot verodostojno. Hkrati računsko sodišče oba ukrepa Slovenskih železnic za odpravo nesmotrnosti ocenjuje kot zadovoljiva.

Slovenske železnice so 4. februarja Ministrstvo za infrastrukturo in prostor pozvale k dogovoru za parcelacijo zemljišč za dokončno določitev javne železniške infrastrukture na zemljiščih, ki so bila uporabljena za gradnjo javne železniške infrastrukture.

Z dnem 31. 12. 2011 pa so Slovenske železnice v svojih poslovnih knjigah prenehale izkazovati dolgoročno finančno naložbo v SŽ – Železniški zdravstveni dom. Namesto izkazovanja vrednosti dolgoročne finančne naložbe so vzpostavile dolgoročno finančno terjatev do SŽ – Železniškega zdravstvenega doma. Izkazovanje razmerij se bo dokončno uredilo, ko bodo celovito razrešena pravna razmerja do tega zavoda.