20.10.2005

Pregledovanje osi zaradi iztirjenja v Laškem

V ponedeljek, 29. avgusta, se je med Rimskimi Toplicami in Laškim ob 18.49 iztiril tovorni vlak. Sestavljalo ga je 22 vagonov, naloženih z železovo rudo, ki so bili namenjeni na avstrijsko postajo Leoben Donawitz. Vlak je vlekla lokomotiva 363-002.

Slovenske železnice so za preiskavo iztirjenja oblikovale posebno komisijo. Ta je na podlagi raziskave ugotovila, da je do iztirjenja prišlo zaradi zloma osi na prvem podstavnem vozičku enega od vagonov.

Komisija ni mogla ugotoviti, zakaj se je os zlomila, na podlagi pisnega poročila Javne agencije za železniški promet in fotografij pa je ugotovila, da je bila os že prej delno počena.

Zaradi zagotavljanja varnosti železniškega prometa je poslovodstvo Slovenskih železnic odredilo takojšnji natančni ultrazvočni pregled vseh osi tovornih vagonov te vrste, ki bodo po potrebi zamenjane. Pregledani bodo tudi sredinski deli osi, ki se prej niso pregledovali, čeprav tako natančni pregledi niso predpisani.