31.05.2016

Predstavitev projekta REGIO-MOB ter prvi sestanek ključnih deležnikov

31. maja 2016 je v Stekleni dvorani upravne stavbe Slovenskih železnic pod organizacijo Prometnega instituta Ljubljana d. o. o. potekala predstavitev projekta REGIO-MOB ter prvi sestanek ključnih deležnikov s področja strategije razvoja trajnostne mobilnosti v Sloveniji.

Prometni institut Ljubljana je partner mednarodnega projekta »REGIO-MOB - Interregional Learning towards Sustainable Mobility in Europe: the REGIO-MOB Experience« v okviru EU programa Interreg Europe, katerega namen je dolgoročno spodbujanje razvoja in uporabe dobrih praks trajnostne mobilnosti in celostnega prometnega načrtovanja v evropskih regijah s sooblikovanjem instrumentov prometne politike v vključenih regijah držav Španije, Italije, Romunije, Grčije, Velike Britanije, Poljske in Slovenije, ki bo temeljilo na medsebojnem medregionalnem učenju.

Dogodka so se udeležili predstavniki MZI, MOL, ZRC SAZU, Slovenske kolesarske mreže, Instituta Jožef Štefan, RC Novo mesto, RC Murska Sobota, BSC Kranj RDA in Občine Borovnica.