01.03.2010

Predsednik vlade ponovno obiskal SŽ: dosežen dogovor o izvajanju obveznih gospodarskih javnih služb

Na današnjem obisku predsednika vlade na Slovenskih železnicah je generalni direktor Goran Brankovič predstavil opravljene dejavnosti za izboljšanje poslovanja Slovenskih železnic. V ospredju pozornosti pa je bil dogovor o opravljanju obveznih gospodarskih javnih služb (OGJS) za leto 2010.

Dogovor omogoča sklenitev pogodb za opravljanje storitev potniškega prometa, vodenja prometa in vzdrževanja javne železniške infrastrukture do konca leta 2010. Financiranje OGJS je bilo na podlagi sklepa vlade zaradi tekočih pogajanj omejeno na dvanajstine in na obdobje od 1. januarja do 28. februarja 2010. S sklenitvijo pogodb v dogovorjeni vrednosti bo zagotovljeno izvajanje OGJS brez izgub. Dogovor je bil eden ključnih ukrepov kratkoročne finančne konsolidacije SŽ.

V pogajanjih sta obe strani realno ovrednotili stroške izvajanja OGJS. Slovenske železnice so pri tem upoštevale pričakovane učinke racionalizacije poslovanja, ki se kažejo v znižanih stroških materiala, storitev in dela. Doseženi prihranki so bili podlaga za sklenitev dokončnega dogovora. Naslednji korak bo moral biti priprava večletnih pogodb za izvajanje OGJS, saj le te zagotavljajo njihovo dolgoročnejše in bolj stabilno financiranje.

Sogovorniki so poudarili dobro delo medresorske komisije in so mnenja, da gre za pravilen in učinkovit pristop k reševanju ključnih vprašanj sanacije Slovenskih železnic. Ker pa s sklenitvijo dogovora o izvajanju OGJS še niso končani vsi ukrepi poslovne sanacije, bo medresorska komisija nadaljevala delo, predvsem na ukrepih dolgoročne finančne konsolidacije.

V zvezi z izbiro podjetja, ki bo svetovalo pri sanaciji in reorganizaciji sistema Slovenskih železnic, pa je Brankovič izrazil zadovoljstvo, da je postopek izbire kočan, in povedal, da pričakuje čim prejšnji začetek dejavnosti.