30.11.2004

Pravni pregled osnutka revizijskega mnenja Ernst & Young d.o.o.

Inštitut za evropsko pravo je pregledal osnutek revizijskega poročila družbe Ernst & Young d.o.o. z dne 16. 9. 2004, v katerem ta podaja oceno skladnosti postopkov pri sklepanju svetovalnih pogodb z zakoni in podzakonskimi predpisi, ter internimi akti, ter njihovo oceno morebitnih odstopanj z vidika racionalnosti, v primeru izbora ponudnika storitve brez izvedbe postopka javnega naročila.

Celotno besedilo pravnega mnenja