27.02.2008

Poziv promotorjem za zgraditev parkirišč in parkirnih hiš na železniških postajah

Prometni tokovi med Ljubljano in drugimi kraji so se v zadnjih letih občutno povečali. V Ljubljano se vsak dan pripelje sto dvajset tisoč potnikov, približno polovica z osebnimi avtomobili. Več kakor dvajset tisoč potnikov vsak dan vstopi oziroma izstopi na železniški postaji v Ljubljani. V jutranjih in popoldanskih konicah Slovenske železnice tako prepeljejo za tretjino več potnikov kakor pred petimi leti.

Slovenske železnice zato pripravljajo projekt revitalizacije postaj, ki predvideva prenovo postaj, zgraditev novih objektov za potrebe potnikov, zgraditev parkirnih hiš ter objektov za druge namene. Potniki, ki se vozijo z vlakom v Ljubljano, lahko v prihodnje pričakujejo nova parkirišča ali parkirne hiše na postajah v primestnem prometu. Novi objekti na železniških postajah in postajališčih bodo namenjeni tudi za druge dejavnosti za potrebe potnikov.

Na spletnem portalu javnih naročil Uradnega lista Republike Slovenije so Slovenske železnice objavile poziv promotorjem, da do 15. aprila letos oddajo vlogo o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva "Zgraditev parkirišč ali parkirnih hiš, vključno s ponudbo raznovrstnih storitvenih dejavnosti". Predlog se nanaša na zgraditev infrastrukture na železniških progah Ljubljana–Kranj–Lesce-Bled, Ljubljana–Kamnik, Ljubljana–Postojna, Ljubljana–Zidani Most in Ljubljana–Trebnje. Slovenske železnice bodo izbranim zasebnim partnerjem zagotovile zemljišča za gradnjo, zasebni partnerji pa naj bi financirali gradnjo objektov. (več informacij: http://www.enarocanje.si/pregledobjave.asp?IzpObrazec=24405).

Na podlagi pridobljenih podatkov o zainteresiranosti bodo Slovenske železnice pripravile javni razpis, v katerem bodo opredelile objekte, način financiranja, morebitni prenos lastninske pravice, količino in obseg projekta, datum začetka in rok izvedbe postopka sklenitve javno-zasebnega partnerstva, začetek in konec gradnje.

Poziv promotorjem je objavljen tudi na spletnem portalu evropskih javnih naročil http://ted.europa.eu.