28.05.2008

Poslovodstvo Slovenskih železnic sprejelo poročilo posebne komisije o izrednem dogodku blizu Pesnice

Poslovodstvo Slovenskih železnic je danes obravnavalo in sprejelo poročilo posebne komisije, ki jo je poslovodstvo imenovalo 5. maja za analizo vseh dodatnih okoliščin, ki so ali bi lahko posredno ali neposredno vplivale na nastanek izrednega dogodka, ki se je pripetil 18. aprila blizu Pesnice. Komisija je preučila tudi vprašanja, ki jih je v povezavi z izrednim dogodkom postavil minister za promet, mag. Radovan Žerjav. Generalni direktor Slovenskih železnic Tomaž Schara je poročilo komisije s sprejetimi sklepi že poslal ministru za promet.

Komisija poslovodstva je tudi po ponovni preučitvi dejstev v zvezi z omenjenim izrednim dogodkom potrdila, da je bil njegov edini vzrok človeški dejavnik oziroma nespoštovanje predpisov, kot je navedeno v poročilu o preiskavi izrednega dogodka.

Komisija še ugotavlja, da je na Slovenskih železnicah vzpostavljen sistem vodenja in opravljanja prometa, ki zagotavlja njegovo varnost in urejenost, ne glede na opremljenost železniške infrastrukture in voznih sredstev. Izobraževanje in periodično preverjanje glede uporabe avtostop naprav pa potekata v skladu z veljavnimi predpisi.

V skladu z evropsko zakonodajo in Nacionalnim načrtom implementacije sistema ERTMS na slovenskem železniškem omrežju bodo obstoječe radiodispečerske zveze na celotnem slovenskem železniškem omrežju zamenjane s sodobnejšo tehnologijo GSM-R.

Za izboljšanje notranjega nadzora varnosti in urejenosti železniškega prometa bosta dodatno zaposlena dva inšpektorja za notranji nadzor.

V okviru rednega periodičnega izobraževanja izvršilnih železniških delavcev bodo analizirani izredni dogodki s poudarkom na pravilnosti postopkov.

Slovenske železnice bodo pospešeno uvajale sodobne učne pripomočke – simulatorje vožnje.

Za dodatno sporazumevanje bodo vlečna vozila (lokomotive in potniške garniture) prednostno opremljena z GSM aparati.