01.08.2008

Poslovanje Slovenskih železnic

Slovenske železnice poslujejo stabilno. V času več kot pol leta trajajočih inflacijskih pritiskov, ob dvigu cen energentov, dvigu obrestnih mer ter ob recesiji v Evropski uniji so Slovenske železnice ta negativna gibanja nadomestile z dvigom prihodkov iz opravljanja osnovne dejavnosti.

Kljub počasni realizaciji večine infrastrukturnih posegov, ki so nujni za posodabljanje železniškega sistema in s tem ustrezen tržni boj s cestnim prometom, so bili transportni prihodki v prvih šestih mesecih leta za 3,8 odstotka večji od lanskih.

V novem obdobju evropske prometne politike je zaradi okoljskih in energetskih težav dozorelo spoznanje o nujnosti vlaganja v železniški sistem. Slovenske železnice so s strateškim načrtom in operativnim delovanjem na to pripravljene in usklajene s prometno politiko Ministrstva za promet.