15.12.2008

Pomembna evropska nominacija za Tomaža Scharo

Generalnega direktorja Slovenskih železnic Tomaža Scharo je upravljalni odbor (Management Comittee) mednarodnega evropskega združenja CER pred dnevi predlagal za svojega novega člana za leti 2009 in 2010.Uradno članstvo generalnega direktorja Slovenskih železnic morajo potrditi še na generalni skupščini CER-a, ki bo predvidoma 21. januarja 2009. Ne glede na to pa je že samo dejstvo, da je združenje CER predlagalo Tomaža Scharo v svoj štirinajstčlanski upravljalni odbor (Management Comittee), nedvomno velika čast tako za Slovenijo, kot tudi za Slovenske železnice in njenega lastnika. Ne nazadnje pomeni kandidatura tudi veliko priznanje in potrditev dobrega dela ter dolgoročne vizije vodstva Slovenskih železnic na čelu z generalnim direktorjem. Ta si je kot priznani slovenski poklicni menedžer - bil je tudi podjetnik Slovenije leta 1993 - po vsega enem letu vodenja Slovenskih železnic prislužil takšno pomembno evropsko nominacijo.

Združenje CER - The Community of European Railway and Infrastructure Companies – www.cer.be www.cer.be - je namreč eno najpomembnejših mednarodnih nedobičkonosnih združenj s sedežem v Bruslju, ki s svojo močjo in članstvom vseh evropskih železnic pomembno, lobistično, vpliva na razvoj železnic in železniškega prometa v Evropski uniji in zunaj njenih meja.

Izjava avdio (mp3, velikost datoteke 1,62 Mb)

Izjava video (mpg, velikost datoteke 79 Mb)