17.10.2007

Podpisana pogodba o skupnem vlaganju v Potniški center Ljubljana

V sredo, 17. oktobra, je bila v Lendavi-Pogodbo so ob delovnem srečanju slovenske in madžarske vlade podpisali na strani Slovenskih železnic generalni direktor, mag. Peter Puhan, in njegov namestnik, Branko Omerzu, na strani TriGranita pa Lorant Varga, predsednik uprave TriGranit Development Corporation, ter Csaba Toth, razvojni direktor TriGranit Development Corporation.

"Novi Potniški center Ljubljana bo vsekakor ponujal veliko koristi, neposrednih in posrednih, tako železnici, kot mestu Ljubljani in Republiki Sloveniji v celoti. Prevzel bo pomembno vlogo poslovnega in javno-logističnega urbanega središča, s svojo programsko pestrostjo pa bo prispeval k oživitvi središča Ljubljane, kjer se srečujejo potniki z vseh koncev naše domovine in iz tujine," je ob podpisu povedal mag. Peter Puhan in izrazil zadovoljstvo, ker bo Potniški center Ljubljana železniškim potnikom ponujal udobje in standard najvišjega razreda.

Pogodba o skupnem vlaganju ureja razmerja med strankami pri projektu Potniški center Ljubljana. Projekt se nanaša na zazidavo celotnega zahodnega dela ureditvenega območja Potniški center Ljubljana. Gre za bruto zazidalno površino v skupni izmeri 213.885 kvadratnih metrov, ki vključuje trgovsko središče, hotel, poslovne prostore, stanovanjski del ter javno-logistični del. Proračun projekta znaša 222 milijonov evrov. TriGranit v projekt vlaga denarna sredstva, Slovenske železnice pa vlagajo nepremičnine – zemljišča. TriGranit je bil kot najugodnejši ponudnik izbran na podlagi mednarodnega razpisa, na katerega se je prijavilo osem kandidatov.

Za Slovenske železnice je zlasti pomembna zgraditev javno-logističnega dela. Ta bo obsegal novo avtobusno postajo ob Vilharjevi, podzemno železniško postajno dvorano, povezavo sever-jug in sodobne dostope na železniške perone. Celotni javno logistični del bo zgrajen do zaključne faze, vključno s postavitvijo dvigal in tekočih stopnic ter drugo ustrezno tehnično opremo. Javno-logistični del bo po dokončanju prešel v last lokalnih partnerjev. Poleg tega bodo Slovenske železnice pridobile tudi 250 brezplačnih pokritih parkirnih mest.

Poleg navedenih neposrednih koristi za železniške potnike Slovenske železnice pričakujejo, da bo novo poslovno ter javno-logistično središče omogočilo tudi bistveno izboljšanje integralnega javnega prometa, vključno s povečanjem privlačnosti železniškega potniškega prometa.

Obenem pa bo gradnja novega potniškega centra v naši prestolnici za Slovenske železnice velika obveza. Dela bodo namreč potekala hkrati z odvijanjem potniškega in tovornega prometa. Slovenske železnice bodo storile vse, da uporabniki tako v potniškem kot v tovornem prometu ne bodo čutili posledic obširnih del, ki bodo potekala na območju ljubljanske postaje.