18.01.2008

Podpis pogodbe s podjetjem Siemens za dobavo dodatnih lokomotiv

podpis_pogodbe_s_podjetjem_siemens


Franz Proksch (prokurist Siemens AG Österreich), Tomaž Schara (generalni direktor Slovenskih železnic), Franz Geiger (član uprave Siemens AG Österreich), Jelka Šinkovec Funduk (generalna direktorica direktorata za železnice in žičnice), dr. Peter Verlič (državni sekretar na ministrstvu za promet), Medeja Lončar (direktorica Siemens Slovenija d.o.o.), Tihomir Rajliæ (direktor Siemens Srbija) in Branko Omerzu (namestnik generalnega direktorja Slovenskih železnic).


Slovenske železnice so danes, 18. januarja, s podjetjem Siemens podpisale pogodbo o dobavi 12 večsistemskih lokomotiv, ki se bodo pridružile 20 lokomotivah te vrste, ki že vozijo doma in v tujini. Pogodbo sta na strani Slovenskih železnic podpisala generalni direktor Tomaž Schara in njegov namestnik Branko Omerzu. Na strani Siemensa AG Österreich sta pogodbo podpisala član uprave Franz Geiger in prokurist Franz Proksch.

Nabava dodatnih lokomotiv je nujna zaradi starosti lokomotiv Slovenskih železnic, ki so večinoma, odvisno od vrste, stare od 30 do 40 let. To pomeni, da so manj zanesljive, stroški njihovega vzdrževanja pa so izredno visoki.

Količina prepeljanega tovora Slovenskih železnic se iz leta v leto povečuje, zlasti v luškem tranzitu. Za doseganje zastavljenih ciljev je nujen nakup novih lokomotiv, saj s starimi ne bi mogli več zagotoviti zanesljivih voženj tovornih vlakov in pokriti vseh potreb tovornega prometa.

Poglavitna prednost večsistemskih lokomotiv je, da lahko vozijo po progah z različnimi sistemi elektrifikacije. Zato lokomotiv na mejah sosednjih železniških podjetij ni več treba menjati, kar prinaša skrajšanje voznih časov in zmanjšanje stroškov. To je še zlasti pomembno za Slovenske železnice, ki kar 90 odstotkov tovora prepeljejo v mednarodnem prometu.

Slovenske železnice bodo 12 lokomotiv kupile v skladu s soglasjem vlade Republike Slovenije. Ta je 28. decembra 2007 kot ustanoviteljica družbe Slovenske železnice, d. o. o., dala soglasje k nabavi dodatnih dvanajstih večsistemskih električnih lokomotiv po nakupni opciji iz pogodbe, ki je bila podpisana leta 2004. Pogodba je bila sklenjena za dobavo 20 lokomotiv z nakupno opcijo za dodatnih 20 lokomotiv.

Nove lokomotive bodo nabavljene po ceni 3.976.000 evrov ddv za lokomotivo. Dobava bo potekala postopno od aprila do septembra 2009, preizkušanje in odprava novih lokomotiv v promet pa do konca 2009.

Lokomotive bodo vozile kot vrsta 541. Gre za štiriosne večsistemske lokomotive z maso 87 ton. Vozijo lahko po progah z različnimi sistemi elektrifikacije, to so enosmerna napetost 3 kV ter izmenična napetost 15 kV in 25 kV. Dosežejo hitrost do 230 kilometrov na uro, imajo 6 MW moči in največjo vlečno silo 300 kN. Med zaviranjem energijo vračajo nazaj v železniško omrežje, kar pomeni zmanjšanje stroškov in tudi vpliva na okolje. Z vožnjo prvih 20 lokomotiv s sodobno regulacijo moči in vračanjem energije pri zaviranju v omrežje so Slovenske železnice lani v primerjavi z letom 2006 znižale specifično porabo električne energije za kar 6 odstotkov. Z upoštevanjem emisije toplogrednih plinov pri proizvodnji električne energije v Sloveniji to pomeni, da so se emisije toplogrednih plinov zmanjšale za več kot 6000 ton.

Krmiljenje in regulacija lokomotiv sta računalniški, vozijo pa lahko skorajda po vsej Evropi. Na mejah s sosednjimi železniškimi upravami Slovenske železnice postopno ukinjajo menjave lokomotiv, skrajšujejo postanke in s tem povečujejo konkurenčnost železniškega transporta.

Prvih 20 lokomotiv vrste 541 je popolnoma upravičilo pričakovanja Slovenskih železnic glede tehničnih lastnosti, zanesljivosti in razpoložljivosti. Vlečejo predvsem za tovorne vlake iz Luke Koper, od koder sedaj hitreje vozijo precej težji tovorni vlaki. Večsistemske lokomotive Slovenskih železnic pa že vozijo tudi med Slovenijo in Avstrijo – med Koprom, Salzburgom in Linzem ter med Beljakom, Zalogom in Dobovo. Načrtovana je tudi razširitev sodelovanja z italijanskimi železnicami z interoperabilnimi vožnjami v Italijo.