21.09.2015

Peter Grašek novi predsednik nadzornega sveta Slovenskih železnic

Danes se je na konstitutivni seji sestal nov nadzorni svet Slovenskih železnic, ki ga je po sklepu ustanovitelja in edinega družbenika Slovenskih železnic imenoval SDH. 

Člani nadzornega sveta so Peter Grašek, univerzitetni diplomirani pravnik,Bojan Brank, diplomant splošnega managementa, Aleksander Nagode, univerzitetni diplomirani politolog in magister znanosti s področja politologije – obramboslovja, ter Mitja Križaj, univerzitetni diplomirani ekonomist. Predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu ostajata Silvo Berdajs in Jože Pavšek.

Na konstitutivni seji so nadzorniki izvolili predsednika, njegovega namestnika in predsednika revizijske komisije.

Predsednik nadzornega sveta je Peter Grašek, njegov namestnik Bojan Brank, predsednik revizijske komisije nadzornega sveta pa Mitja Križaj.