27.01.2017

Odziv Slovenskih železnic na niz člankov z neresničnimi informacijami objavljenih v časniku Dnevnik

V časniku Dnevnik je bil v petek, 27. januarja, objavljen članek z naslovom Visoka odpravnina predvidena tudi za sindikalista Berdajsa, v katerem je bilo zapisanih več laži o Slovenskih železnicah in zaposlenih na ključnih delovnih mestih v Skupini SŽ. V članku je bilo med drugim neresnično zapisano, da naj bi se Silvo Berdajs, predstavnik zaposlenih v nadzornem svetu Slovenskih železnic, v prihodnjih dveh letih upokojil in bil upravičen do odpravnine. To ne drži! Da ta navedba ni resnična, je novinarki v telefonskem pogovoru povedal že generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes. Silvo Berdajs ni med tistimi, ki se bodo v prihodnjih dveh letih upokojili, kar je novinarka vedela. V podnaslovu članka je bila torej namerno objavljena laž. To je groba kršitev zakonodaje, ki ureja področje medijev, ter moralno izjemno sporna odločitev novinarke in urednika, s katero sta kršila etične standarde sodobnega novinarstva in pritlehno zavajala bralce.

Novinarka v članku, ki ves temelji na neresnični informaciji, posredno namiguje še, da naj ji Silvo Berdajs ne bi odgovoril na njeno vprašanje, kar prav tako ne drži. Novinarka mu je svoja vprašanja poslala po e-pošti v četrtek, 26. januarja, ob 11:59, na njeno službeno telefonsko številko jo je Silvo Berdajs poklical ob 12.02 ter 12.14, nato pa še na mobilno, ob 12.35 ter 13.12. Na njegove klice ni odgovorila, prav tako jih ni pozneje vrnila. Nato ji je danes, v petek 27. januarja, zjutraj ob 6.14, napisal e-pismo, v katerem ji je ponovno pojasnil, da so podatki, ki jih navaja v članku, neresnični, in ji poslal prave. Članek vsebuje tudi več škodljivih izjav o domnevni Berdajsovi »veliki moči v družbi«, pa zanje niso navedli niti najmanjšega dokaza. Tovrstne površne izjave smo na Slovenskih železnicah že večkrat demantirali in tudi pojasnili, zakaj vplivi, o katerih pišejo, v Skupini SŽ že sistemsko oziroma organizacijsko niso mogoči.

Poudariti pa moramo, da omenjeni članek ni edini primer navajanja neresničnih dejstev v Dnevniku v tem tednu. V časniku Dnevnik in spletnem portalu Dnevnik.si je bilo namreč od srede, 25. januarja, do petka, 27. januarja, objavljenih več člankov, ki so vsebovali neresnična dejstva in napačne razlage Dogovora poslovodstva Slovenskih železnic s socialnimi partnerji. S Slovenskih železnic smo se na vsak članek, ki je vseboval laži in napačne razlage Dogovora, odzvali s pojasnili, prošnjami za popravke ter pozivom k prenehanju širjenja neresničnih informacij. Popravka niso želeli objaviti, prav tako niso ustrezno pojasnili, zakaj ne. Na poziv po prenehanju širjenja neresničnih informacij se na časniku niso odzvali in ga tudi niso upoštevali, in to kljub temu, da so jim v njem skupno pojasnilo Dogovora, ki so ga v časniku in na spletnem portalu napačno razlagali več dni, poslali vodstvo Slovenskih železnic in socialni partnerji, ki so ta sporazum tudi sklenili in podpisali.

Niz treh člankov z neresničnimi navedbami o Slovenskih železnicah je bil objavljen v tiskanih izdajah časnika, na spletnem portalu ter večkrat deljen na družbenih omrežjih. Odgovorni urednik, ki je po zakonodaji odgovoren za resničnost vseh objav, in novinarka, ki jo vsaj moralno zavezuje novinarski kodeks, sta močno kršila etične standarde novinarstva in zavajala javnost. Sistematično neodzivanje na legitimne zahteve po nepristranskem poročanju, ki naj bi bilo temelj novinarstva, je omogočilo, da so se razširile laži in s tem povzročila velika škoda ugledu Slovenskih železnic in vseh zaposlenih v Skupini SŽ. Naj bralcem in časniku Dnevnik ob koncu spet pojasnimo, da Slovenske železnice odpravnine izplačujejo v skladu z zakonom in Dogovorom, ob prenehanju delovnega razmerja. Iz četrtega člena Dogovora in njegove razlage nedvoumno izhaja, da delavcem pripada odpravnina le, če jim po izpolnitvi pogoja za poklicno ali starostno upokojitev preneha delovno razmerje. To so večkrat potrdili vsi podpisniki Dogovora z vodstvom Slovenskih železnic in vodstvo Slovenskih železnic. Silvo Berdajs se v prihodnjih dveh letih ne bo upokojil in ne bo prejel odpravnine.

Časnik Dnevnik pozivamo, da preneha širiti neresnične informacije o Slovenskih železnicah in s tem posredno in neposredno škodovati podjetju.